Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 sierpnia 2017

Informujemy o ogłoszonym przez Stowarzyszenie LYSKOR naborze wniosków o 
przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020:

Nabór na przedsięwzięcie nr 4 Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w 
tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb 
w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Termin naboru wniosków to: 30 sierpnia 2017 r. – 13 września 2017 r. (do 
godz. 14.00)

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl
http://lyskor.pl/2017/08/14/nabory-wnioskow-w-ramach-prow-2014-2020/

Autor: Artur Szweda