Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2017

Na podstawie art. 90m ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) Wójt Gminy Jejkowice informuje, że uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, językowych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia przysługuje stypendium szkolne.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł. netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku i ustalenia jej na zasadach określonych w art.8 ust.3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje oraz druki „Wniosku o przyznanie stypendium szkolnego” można otrzymać w Urzędu Gminy Jejkowice pok. 23

Termin składania wniosków : od 01 września do 15 września 2017r.

Wnioski po tym terminie nie będą przyjmowane.

Wójt Gminy Jejkowice

/-/ Marek Bąk

 

Autor: Artur Szweda