OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 września 2017

Urząd Gminy Jejkowice informuje, że z dniem 15 września br. upływa termin płatności III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, a także II raty podatku od środków transportowych.

Wpłaty można dokonać w tut. Urzędzie – w kasie bankowej w następujących godzinach:

poniedziałek od 8 00 do 16 00
wtorek, środa, czwartek od 8 00 do 15 00
piątek od 8 00 do 14 00

Wójt Gminy Jejkowice
Marek Bąk

Autor: Artur Szweda