Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 8/2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 października 2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2018 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.