Ogłoszenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lutego 2018

Szanowni Mieszkańcy
Od dnia 26 lutego 2018r. w Urzędzie Gminy Jejkowice będzie prowadzona weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie zamieszkujących posesję ze złożoną przez właściciela tej nieruchomości deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym, uprasza się o złożenie korekty deklaracji w przypadku zmian mających wpływ na wysokość opłat śmieciowych (tj. narodziny dziecka, wprowadzenie się osób, tymczasowe zamieszkanie, wynajem domu, lokalu, wyprowadzenie się osób lub zgon) w terminie do dnia
26.02.2018r.

Po wyznaczonym terminie (26.02.br.), każda niezgodność liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość z liczbą zadeklarowaną w Deklaracji będzie powodowała naliczenie przez Urząd Gminy właściwej opłaty od daty zaistnienia zmiany (nawet do pięciu lat wstecz).