Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 1/2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie  ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Jejkowice.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Autor: Artur Szweda