Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 11/2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie  zmiany statutu Gminy Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Autor: Artur Szweda