Apel Straży Gminnej do mieszkańców Gmin Lyski, Gaszowice, Jejkowice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 grudnia 2018

Straż Gminna w Lyskach zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców gmin Lyski, Gaszowice i Jejkowice o wzajemne wspieranie się mieszkańców w wywiązywaniu się z tych obowiązków, które wynikają ze współodpowiedzialności za wygląd gminy i jego komunalnych oraz rekreacyjnych przestrzeni. Wobec intensyfikacji ruchu kołowego, również wobec rosnącej liczby osób, które wraz ze swoimi czworonogami zażywają rekreacji w obrębie gminy, musimy przede wszystkim my sami dokładać wszelkich starań, by nasza kultura współbytowania wymagała możliwie znikomej ilości interwencji ze strony Straży Gminnej, której funkcjonariusze, nawet we współpracy z policją, mają przecież ograniczone możliwości.

Zwykle bywa tak, że to kierowcy mają pretensje do niefrasobliwych przechodniów, a ci nie pozostają dłużni krewkim kierowcom; podobne relacje charakteryzują nierzadko kierowców i cyklistów. Z kolei właściciele czworonogów narzekają na biegające dzieci i innych pieszych, nie bez wzajemności. Tymczasem musimy pamiętać, że to właśnie na każdym z nas, mieszkańcu naszych gmin, ciążą m.in. następujące obowiązki:

sprzątanie po swoim czworonogu;

parkowanie w miejscach do tego przeznaczonych, pamiętając również o niezajmowaniu niepełnosprawnym wyznaczonych miejsc parkingowych;

umieszczenie numeru porządkowego posesji (jej właściciele), wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia nieczystości stałych oraz przechowywanie przez okres dwóch lat dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych;

oznakowanie nieruchomości tj. oznakowanie tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem o psie, jak również wyposażenie w domofon lub dzwonek elektryczny przy wejściu na nieruchomość w przypadku posiadania psa, który nie jest trzymany na uwięzi;

odśnieżanie chodnika przylegającego do własnej posesji;

niezaśmiecanie;

niepalenie śmieci w paleniskach domowych, podczas wiosennych porządków w ogrodach;

nieniszczenie zieleni, przystanków komunikacji gminnej, autobusów, śmietników, znaków drogowych, ławek i wszelkiego mienia, tak publicznego, jak prywatnego;

niespożywanie alkoholu w miejscach zabronionych;

niepalenie tytoniu w miejscach zabronionych;

niezakłócanie spokoju i porządku publicznego (stosowne zachowanie, język pozbawiony wulgaryzmów, odpowiednio głośna muzyka itp.).

Niestety zdarzają się niedopełnienia wszystkich wymienionych wyżej obowiązków. W niektórych przypadkach Straż Gminna interweniowała w bieżącym roku już kilkadziesiąt razy. Dodatkowo Straż Gminna utrzymuje stałą współpracę z Komisariatem Policji oraz regularną ze szkołami na terenie gmin, prowadząc warsztaty edukacyjne na temat bezpiecznego poruszania się po drogach oraz na temat unikania i zapobiegania przemocy.

Mając to wszystko na uwadze, Straż Gminna ponawia swój jesienny apel do mieszkańców gmin, by we własnym zakresie oraz wespół ze służbami porządkowymi włączali się, w dbałość o czystość i porządek naszych gmin.

 

Komendant Straży Gminnej w Lyskach

mgr inż. Adam Mandera