Akcja Zima 2018/2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2019

Wójt Gminy Jejkowice informuje, że na terenie Gminy Jejkowice usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w okresie zimowym 2018/2019 wykonuje:

STEL-MACH Marcin Machnik 
ul. Przemysłowa 24b
44-290 Jejkowice

tel. 665195040

Zgodnie z art.5, pkt.4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz.U. z 2017r. poz. 1289) Wójt Gminy Jejkowice przypomina o wymaganiach właścicieli nieruchomości, którzy zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Ponadto należy usuwać sople i nawisy śnieżno-lodowe z dachów budynków i innych miejsc, stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.