Informacje dla rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 kwietnia 2019

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jejkowicach informuje,

że 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. i 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej.

W tych dniach dyżur pełni świetlica szkolna - opiekę zapewniamy zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami rodziców.
Dodatkowe zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie do zapełnienia grupy 25 osobowej.