Zebranie wiejskie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2017

W dniu 28 marca 2017r w Szkole Podstawowej w Jejkowicach o godz. 17.00 odbędzie się zebranie mieszkańców, na którym zostaną omówione następujące tematy:

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Przedstawienie porządku zebrania.

 3. Wybór protokolanta zebrania.

 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016.

 5. Dyskusja nad sprawozdaniem.

 1. Omówienie budżetu gminy na rok 2017.

 2. Dyskusja.

 3. Omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Jejkowice wraz z procedurą zgłaszania projektów rewitalizacyjnych na terenie objętym Programem.

 4. Wolne głosy i wnioski.

 

Autor: Artur Szweda