Gmina Jejkowice

Informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach wniosków

13 stycznia 2021

Informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach wniosków
o przyznanie  pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020:
1. Nabór nr 1/2021 - podejmowanie działalności gospodarczej;
2. Nabór nr 2/2021 - rozwój działalności gospodarczej;
3. Nabór nr 3/2021 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej


Termin naboru wniosków: 29 stycznia 2021 r. – 12 lutego 2021 r. (do
godz. 12.00)

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl
http://lyskor.pl/2021/01/13/nabor-wnioskow-w-ramach-prow-na-lata-2014-2020/

Wersja Data Zmodyfikowane przez
1 - bieżąca 13 stycznia 2021 13:34 Artur Szweda

Autor: Artur Szweda