Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - w sprawie zasad trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych - 4/2018

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 3/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Jejkowice na okręgi wyborcze.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

19 marca 2018

Artur Szweda


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - podział Gminy Jejkowice na okręgi wyborcze - 3/2018

Zarządzenie nr W.0050.25.2017 z dnia 09.03.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie podziału Gminy Jejkowice na okręgi wyborcze

Pliki do pobrania

9 marca 2018

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 2/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie  podziału Gminy Jejkowice na okręgi wyborcze.

27 lutego 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 2/2018

Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - podział Gminy Jejkowice na okręgi wyborcze - 2/2018

Zarządzenie nr W.0050.20.2017 z dnia 15.02.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie podziału Gminy Jejkowice na okręgi wyborcze

15 lutego 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - podział Gminy Jejkowice na okręgi wyborcze - 2/2018

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 1/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie  ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Jejkowice.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

22 lutego 2018

Artur Szweda


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 1/2018

Zarządzenie nr W.0050.17.2018 z dnia 08.02.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Jejkowice

8 lutego 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - ustalenie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 1/2018

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 13/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie  ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

11 grudnia 2017

Artur Szweda


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 13/2017

Zarządzenie nr W.0050.89.2017 z dnia 30.11.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice.

30 listopada 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 13/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 12/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekty uchwał:

1. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice 

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionych projektów uchwał.

30 listopada 2017

Artur Szweda


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 12/2017

Zarządzenie nr W.0050.86.2017 z dnia 16.11.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał:

1. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice 

16 listopada 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 12/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 11/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organu uprawnionego do wykonywania powyższych czynności

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

23 listopada 2017

Artur Szweda