Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 14/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

26 listopada 2018

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 13/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2019 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 13/2018

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

23 listopada 2018

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 12/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych na 2019 rok dotyczących podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

23 listopada 2018

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych - 14/2018

Zarządzenie nr W.0050.104.2018 z dnia 19.11.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

Pliki do pobrania

19 listopada 2018

Artur Szweda


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2019 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 13/2018

Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych na 2019 rok dotyczących podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - 12/2018

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 11/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie  zmiany statutu Gminy Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

1 października 2018

Artur Szweda


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Jejkowice - 11/2018

Zarządzenie nr W.0050.85.2018 z dnia 20.09.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

21 września 2018

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 10/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie   zmiany w uchwale Rady Gminy Jejkowice Nr XXXVI/191/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

14 czerwca 2018


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Jejkowice Nr XXXVI/191/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. - 10/2018

Zarządzenie nr W.0050.55.2018 z dnia 06.06.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Jejkowice Nr XXXVI/191/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

Pliki do pobrania

6 czerwca 2018

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 9/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie  ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

14 czerwca 2018


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice - 9/2018

Zarządzenie nr W.0050.54.2018 z dnia 06.06.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

Pliki do pobrania

6 czerwca 2018

Artur Szweda