Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Jejkowice Nr XXXVI/191/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. - 10/2018

Zarządzenie nr W.0050.55.2018 z dnia 06.06.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Gminy Jejkowice Nr XXXVI/191/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

Pliki do pobrania

6 czerwca 2018

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 9/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie  ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

14 czerwca 2018


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice - 9/2018

Zarządzenie nr W.0050.54.2018 z dnia 06.06.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

Pliki do pobrania

6 czerwca 2018

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 8/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie  ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

5 czerwca 2018

Artur Szweda


Ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jejkowice 8/2018

Zarządzenie nr W.0050.50.2018 z dnia 24.05.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

24 maja 2018


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 7/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie ustalenia dla terenu gminy Jejkowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

5 czerwca 2018

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia dla terenu gminy Jejkowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 7/2018

Zarządzenie nr W.0050.49.2018 z dnia 24.05.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia dla terenu gminy Jejkowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Pliki do pobrania

24 maja 2018


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 6/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Jejkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

18 kwietnia 2018


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - w sprawie podziału Gminy Jejkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - 6/2018

11 kwietnia 2018 13:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zarządzenie nr W.0050.39.2018 z dnia 11.04.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Jejkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Pliki do pobrania

11 kwietnia 2018

Artur Szweda


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - w sprawie zasad trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych - 5/2018

11 kwietnia 2018 11:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 8 załączników 8

Zarządzenie nr W.0050.38.2018 z dnia 11.04.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

11 kwietnia 2018

Artur Szweda


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - w sprawie zasad trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych - 4/2018

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 3/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Jejkowice na okręgi wyborcze.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

19 marca 2018

Artur Szweda