Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 6/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jejkowice na lata 2017-2023

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

26 maja 2017

Artur Szweda


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 6/2017

Zarządzenie nr W.0050.36.2017 z dnia 16.05.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jejkowice na lata 2017-2023

16 maja 2017


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 6/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 5/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Gminę Jejkowice.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

19 kwietnia 2017


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 5/2017

Zarządzenie nr W.0050.28.2017 z dnia 11.04.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Gminę Jejkowice.

11 kwietnia 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 5/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 4/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

17 marca 2017


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 4/2017

Zarządzenie nr W.0050.16.2017 z dnia 09.03.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

9 marca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 4/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 3/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Jejkowice jest organem prowadzącym

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

17 marca 2017


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 3/2017

Zarządzenie nr W.0050.15.2017 z dnia 09.03.2017r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Jejkowice jest organem prowadzącym

9 marca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 3/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 2/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice określającej kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Jejkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

17 marca 2017


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 2/2017

Zarządzenie nr W.0050.14.2017 z dnia 09.03.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice określającej kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Jejkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

9 marca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 2/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 1/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, realizowanej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji Gminy Jejkowice"

W okresie konsultacji wpłynęły trzy uwagi od mieszkańca Gminy Jejkowice do przedstawionego projektu uchwały.

24 marca 2017

Artur Szweda


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 1/2017

Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, realizowanej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji Gminy Jejkowice"

1 marca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 1/2017