Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 10/2017

Zarządzenie nr W.0050.80.2017 z dnia 02.11.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji uchwał podatkowych na 2018 rok, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych a także w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

3 listopada 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 10/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 9/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

10 listopada 2017


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 9/2017

Zarządzenie nr W.0050.78.2017 z dnia 30.10.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Jejkowice

30 października 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 9/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 8/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2018 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

31 października 2017


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 8/2017

Zarządzenie nr W.0050.75.2017 z dnia 17.10.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2018 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

18 października 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 8/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 7/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

3 sierpnia 2017

Artur Szweda


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 7/2017

Zarządzenie nr W.0050.55.2017 z dnia 26.07.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

26 lipca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 7/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 6/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jejkowice na lata 2017-2023

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

26 maja 2017

Artur Szweda


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 6/2017

Zarządzenie nr W.0050.36.2017 z dnia 16.05.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jejkowice na lata 2017-2023

16 maja 2017


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 6/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 5/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Gminę Jejkowice.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

19 kwietnia 2017


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 5/2017

Zarządzenie nr W.0050.28.2017 z dnia 11.04.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Gminę Jejkowice.

11 kwietnia 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 5/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 4/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

17 marca 2017