Gmina Jejkowice

Strona główna


Artykuły

Jarmark Bożonarodzeniowy już za nami..

Przejdź do - Jarmark Bożonarodzeniowy już za nami..

09 grudnia 2018r.odbył się IV Jejkowicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Po raz pierwszy impreza nabrała rangi międzynarodowej, gdyż gościliśmy przedstawicieli z naszej gminy partnerskiej Sluzovice z Panem Starostą – Petrem Weczerek na czele. Także po raz pierwszy impreza odbyła się nie w sali gimnastycznej, lecz ogrzewanej hali namiotowej, co przełozyło się na bardzo dużą liczbę wystawców jak i odwiedzających jarmark.

W świąteczny nastrój wprowadziły nas swoimi występami dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jejkowicach oraz zespół Singers.

Podczas jarmarku można było zakupić świąteczne ozdoby i kartki, stroiki świąteczne, biżuterię oraz drobne prezenty i upominki. Można było także nabyć bakalie i piernik na moczkę oraz domowe wypieki i specjały przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli przy organizacji Jejkowickiego Jarmarku. Mamy nadzieję, że za rok będzie nas jeszcze więcej.

12 grudnia 2018


Czytaj więcej o: Jarmark Bożonarodzeniowy już za nami..

Spotkanie Seniorów Gminy Jejkowice 2018

Przejdź do - Spotkanie Seniorów Gminy Jejkowice 2018

10 grudnia 2018r. odbyło się VI spotkanie Seniorów Gminy Jejkowice z Wójtem i Radą Gminy Jejkowice. Zaproszenia do udziału w tym spotkaniu otrzymali wszyscy mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 70 lat.

Spotkanie umilił swoim występem zespół „Pszowiki”. Był też czas na rozmowy, wspomnienia, wymianę poglądów i doświadczeń oraz wspólną biesiadę przy kawie i kołaczu.

Składamy gorące podziękowania licznie przybyłym Seniorom za ich udział w spotkaniu. Cieszymy się, że zechcieli spędzić swój czas z nami i podzielić się z nami swoimi doświadczeniami i wspomnieniami.

Wszystkim seniorom życzymy dużo zdrowia i sił, by zawsze otaczali Was życzliwi ludzie. Za Waszą obecność jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkanie już za rok.

12 grudnia 2018


Czytaj więcej o: Spotkanie Seniorów Gminy Jejkowice 2018

Koncert Finałowy 41 edycji o Puchar Przechodni Okręgu Rybnickiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr im. Reinholda Tronta

Przejdź do - Koncert Finałowy 41 edycji o Puchar Przechodni Okręgu Rybnickiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr im. Reinholda Tronta

W dniu 17 listopada 2018r Gmina Jejkowice była gospodarzem Koncertu Finałowego 41 edycji o Puchar Przechodni Okręgu Rybnickiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr im. Reinholda Tronta. W koncercie oprócz Chóru „Harmonia” Jejkowice wystąpiły chóry z Rybnika, Żor, Rydułtów i Gaszowic. Swą obecnością imprezę uświetnili włodarze Gminy Jejkowice w osobach Wójta Gminy - Pana Marka Bąka i Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Mieczysława Wojaczek, Wójt Gminy Gaszowice – Pan Paweł Bugdol oraz ks. Proboszcz - Piotr Winkler.

12 grudnia 2018


Czytaj więcej o: Koncert Finałowy 41 edycji o Puchar Przechodni Okręgu Rybnickiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr im. Reinholda Tronta

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku!

Urząd Statystyczny informuje - aktualne badanie ankietowe "Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej" oraz "Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego"

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice - 15/2018

Zarządzenie nr W.0050.112.2018 z dnia 5.12.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

5 grudnia 2018


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice - 15/2018

Życzenia dla Górników

Przekazanie oczyszczaczy powietrza dla oddziałów Gminnego Przedszkola Publiczenego

Przejdź do - Przekazanie oczyszczaczy powietrza dla oddziałów Gminnego Przedszkola Publiczenego

Informujemy, że wszystkie oddziały Gminnego Przedszkola Publicznego w Jejkowicach otrzymały wysokiej klasy oczyszczacze powietrza.
Smog  zabija, chrońmy nasze dzieci!

4 grudnia 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Przekazanie oczyszczaczy powietrza dla oddziałów Gminnego Przedszkola Publiczenego

Apel Straży Gminnej do mieszkańców Gmin Lyski, Gaszowice, Jejkowice

Straż Gminna w Lyskach zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców gmin Lyski, Gaszowice i Jejkowice o wzajemne wspieranie się mieszkańców w wywiązywaniu się z tych obowiązków, które wynikają ze współodpowiedzialności za wygląd gminy i jego komunalnych oraz rekreacyjnych przestrzeni. Wobec intensyfikacji ruchu kołowego, również wobec rosnącej liczby osób, które wraz ze swoimi czworonogami zażywają rekreacji w obrębie gminy, musimy przede wszystkim my sami dokładać wszelkich starań, by nasza kultura współbytowania wymagała możliwie znikomej ilości interwencji ze strony Straży Gminnej, której funkcjonariusze, nawet we współpracy z policją, mają przecież ograniczone możliwości.

Zwykle bywa tak, że to kierowcy mają pretensje do niefrasobliwych przechodniów, a ci nie pozostają dłużni krewkim kierowcom; podobne relacje charakteryzują nierzadko kierowców i cyklistów. Z kolei właściciele czworonogów narzekają na biegające dzieci i innych pieszych, nie bez wzajemności. Tymczasem musimy pamiętać, że to właśnie na każdym z nas, mieszkańcu naszych gmin, ciążą m.in. następujące obowiązki:

sprzątanie po swoim czworonogu;

parkowanie w miejscach do tego przeznaczonych, pamiętając również o niezajmowaniu niepełnosprawnym wyznaczonych miejsc parkingowych;

umieszczenie numeru porządkowego posesji (jej właściciele), wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia nieczystości stałych oraz przechowywanie przez okres dwóch lat dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych;

oznakowanie nieruchomości tj. oznakowanie tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem o psie, jak również wyposażenie w domofon lub dzwonek elektryczny przy wejściu na nieruchomość w przypadku posiadania psa, który nie jest trzymany na uwięzi;

odśnieżanie chodnika przylegającego do własnej posesji;

niezaśmiecanie;

niepalenie śmieci w paleniskach domowych, podczas wiosennych porządków w ogrodach;

nieniszczenie zieleni, przystanków komunikacji gminnej, autobusów, śmietników, znaków drogowych, ławek i wszelkiego mienia, tak publicznego, jak prywatnego;

niespożywanie alkoholu w miejscach zabronionych;

niepalenie tytoniu w miejscach zabronionych;

niezakłócanie spokoju i porządku publicznego (stosowne zachowanie, język pozbawiony wulgaryzmów, odpowiednio głośna muzyka itp.).

Niestety zdarzają się niedopełnienia wszystkich wymienionych wyżej obowiązków. W niektórych przypadkach Straż Gminna interweniowała w bieżącym roku już kilkadziesiąt razy. Dodatkowo Straż Gminna utrzymuje stałą współpracę z Komisariatem Policji oraz regularną ze szkołami na terenie gmin, prowadząc warsztaty edukacyjne na temat bezpiecznego poruszania się po drogach oraz na temat unikania i zapobiegania przemocy.

Mając to wszystko na uwadze, Straż Gminna ponawia swój jesienny apel do mieszkańców gmin, by we własnym zakresie oraz wespół ze służbami porządkowymi włączali się, w dbałość o czystość i porządek naszych gmin.

 

Komendant Straży Gminnej w Lyskach

mgr inż. Adam Mandera

3 grudnia 2018


Czytaj więcej o: Apel Straży Gminnej do mieszkańców Gmin Lyski, Gaszowice, Jejkowice

WYKRYWANIE NIELEGALNEGO SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA ODPADÓW W INDYWIDUALNYCH URZĄDZENIACH GRZEWCZYCH

Zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska - Wójt sprawuje na terenie gminy kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Wobec powyższego upoważnia do wykonywania funkcji kontrolnych funkcjonariuszy straży gminnych lub pracowników urzędu. Takie upoważnienia stosowane są w naszej gminie.

Podczas prowadzonej kontroli spalania paliw stałych, kontrolujący jest uprawniony do:

- wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
- przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
- żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Kontrolowana osoba fizyczna lub kierownik kontrolowanego podmiotu (placówki, zakładu) obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie wymienionych czynności, gdyż zgodnie z zapisem art. 225 ustawy Kodeks karny, dotyczącym zakłócenia kontroli ekologicznej:

„§ 1 - Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Obydwa przepisy odnoszą się do kontroli wykonywanej przede wszystkim w związku:

- ze spalaniem odpadów, śmieci, paliwa którego spalanie jest zabronione (mułu, flotu, drewna o wilgotności powyżej 20%);
- niesegregowaniem śmieci;
- składowaniem nadmiernych ilości śmieci na terenie posesji;
- nielegalnym pozbywaniu się śmieci;
- wylewaniem nieczystości płynnych do cieków burzowych, lub pozbywaniem się ich w sposób nielegalny;
- mycia samochodu na nieutwardzonym terenie posesji;
- uprzątnięcia śniegu, lodu i błota z chodników przylegających do posesji;
- nielegalnego zbierania i gromadzenia odpadów.

Powyższe nieprawidłowości są najczęściej ujawnianymi wykroczeniami z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie środowiska.

3 grudnia 2018


Czytaj więcej o: WYKRYWANIE NIELEGALNEGO SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA ODPADÓW W INDYWIDUALNYCH URZĄDZENIACH GRZEWCZYCH

III Konkurs JEJKOWICKA CHOINKA

WÓJT GMINY JEJKOWICE

ogłasza

III KONKURS

JEJKOWICKA CHOINKA”

 

Regulamin konkursu

 1. Organizator konkursu:

Urząd Gminy Jejkowice

Ul. Główna 38a, 44-290 Jejkowice

 1. Cele konkursu:

 1. rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci,

 2. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastyczno- technicznych,

 3. pielęgnowanie tradycji śląskich i rodzinnych.

 1. Kategoria konkursowa:

Wykonanie ozdoby świątecznej (nie łańcuch) do wywieszenia na zewnętrzną.

 1. Materiał odporny na warunki atmosferyczne np. folia, wstążki, tkanina.

 2. Format dowolny.

 3. Ozdoba choinkowa musi być możliwa do zawieszenia.

 4. Prace wykonujemy indywidualnie.

 1. Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest dla uczniów, wychowanków oddziałów przedszkolnych i przedszkola Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jejkowicach.

 2. Każdy z uczestników może przygotować maksymalnie po 1 pracy.

 3. Podpisane prace należy złożyć w świetlicy SP Jejkowice do 7 grudnia 2018 roku do godziny 12.00.

 4. Prace powinny być wykonane samodzielnie.

 1. Kryteria oceny prac konkursowych:

 1. Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.

 2. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach:

 1. oddziały przedszkolne i przedszkole,

 2. klasy I- IV

 3. klasy V – VIII i oddziały gimnazjalne

 1. Ocenie podlegać będą: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie materiałów- odporność na warunki atmosferyczne, wkład pracy, estetyka wykonania, możliwość zawieszenia, walory plastyczne i samodzielność wykonania.

 2. Najpiękniejsze prace będą dekoracją Jarmarku Bożenarodzeniowego. O wyborze prac do zawieszenia na choince decyduje komisja konkursowa.

 3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.

 1. Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników:

 1. Ogłoszenia wyników i wręczenia nagród nastąpi 9 grudnia 2018 roku w czasie Jarmarku Bożonarodzeniowego.

 1. Uwagi końcowe:

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 2. Nadesłane prace konkursowe stają się własnością organizatora.

 3. Udział w konkursie równoznaczny jest z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych oraz wykorzystywanie prac konkursowych bez wypłacania honorariów.

  Do pracy należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną, która znajduje się w załączniku do regulaminu konkursu.

Do pobrania:
Klauzula informacyjna (114.09 KB)

30 listopada 2018

Artur Szweda


Czytaj więcej o: III Konkurs JEJKOWICKA CHOINKA

Jejkowicki Jarmark Bożonarodzeniowy 2018

Jejkowicki Jarmark Bożonarodzeniowy 2018

Informujemy, że hala namiotowa będzie ogrzewana. 

30 listopada 2018


Czytaj więcej o: Jejkowicki Jarmark Bożonarodzeniowy 2018