Gmina Jejkowice

Strona główna


Artykuły

Bieg charytatywny dla Pawełka

Lysecki Maraton MTB 31 marca 2019r.

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 4/2019

Zarządzenie Nr W.0050.22.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach

Pliki do pobrania

15 marca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 4/2019

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019

INFORMACJA o dofinansowaniu w 2019r. do wymiany starych kotłów na ekologiczne

Informujemy, że w dniu 04 marca 2019 r.  Rada Gminy Jejkowice przyjęła Uchwałę nr BR.0007.V.37.2019 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2019 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych
na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska.

Termin składania wniosków oraz jawnego losowania zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Pliki do pobrania

11 marca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: INFORMACJA o dofinansowaniu w 2019r. do wymiany starych kotłów na ekologiczne

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 3/2019

Zarządzenie Nr W.0050.19.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jejkowice

Pliki do pobrania

7 marca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 3/2019

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 2/2019

Zarządzenie Nr W.0050.18.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie ustalenia regulaminu określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Pliki do pobrania

7 marca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 2/2019

Kolejne przesunięcie wyników konkursu na instalacje OZE

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego po raz kolejny poinformował o przesunięciu wyników konkursu dla naboru w którym bierze udział projekt pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich".

W komunikacie z dnia 27 lutego br. poinformowano, że z uwagi na toczące się analizy dotyczące możliwości zwiększenia alokacji w naborze termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z lutego 2019 r. na marzec 2019 r.

W związku z powyższym informacje nt. dalszego losu projektu i ewentualnego dofinansowania powinny być dostępne na początku miesiąca kwietnia br.

Link do strony internetowej dotyczącej naboru: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255

 

28 lutego 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Kolejne przesunięcie wyników konkursu na instalacje OZE

Złote Gody 2018 - Medale

Przejdź do - Złote Gody 2018 - Medale

W dniu 28 lutego 2019r. Wójt Gminy Jejkowice podczas spotkania w Urzędzie Gminy odznaczył jubilatów małżeńskich, którzy w 2018 roku obchodzili Jubileusz Złotych Godów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP. Oprócz odznaczonych par w spotkaniu wziął udział Przewodniczący Rady Gminy Jejkowice.

28 lutego 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Złote Gody 2018 - Medale

Zarządzenie NR W.0050.16.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert jej składu osobowego oraz regulaminu działania

Zarządzenie NR W.0050.16.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert jej składu osobowego oraz regulaminu działania

Pliki do pobrania

28 lutego 2019


Czytaj więcej o: Zarządzenie NR W.0050.16.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert jej składu osobowego oraz regulaminu działania

X Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Rybniku, 12.03.2019 r.

12 marca 2019 r. w godz. 10.00 - 12.00 Punkt Pośrednictwa Pracy OHP organizuje X Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Rybniku. Targi będą miały miejsce w budynku CKI Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ul. Kościuszki 54. Patronat honorowy nad Targami objął Pan Piotr Kuczera Prezydent Miasta Rybnika

Targi Pracy 2019

27 lutego 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: X Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Rybniku, 12.03.2019 r.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 1/2019

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2019 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych  na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska    i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

 

26 lutego 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 1/2019