Gmina Jejkowice

Strona główna


Artykuły

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 11/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organu uprawnionego do wykonywania powyższych czynności

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

23 listopada 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 11/2017

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada 2017r. Gmina Jejkowice świętowała 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone było w ramach realizacji zadania Jejkowice – Pamiętamy dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy nr 10324/17/FPK/DDK.

 

22 listopada 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Jarmark Bożonarodzeniowy

Akcja Zima 2017/2018

Wójt Gminy Jejkowice informuje, że na terenie Gminy Jejkowice usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w okresie zimowym 2017/2018 wykonuje:

STEL-MACH Marcin Machnik
ul. Przemysłowa 24b
44-290 Jejkowice

tel. 665195040

Zgodnie z art.5, pkt.4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz.U. z 2017r. poz. 1289 ) Wójt Gminy Jejkowice przypomina o wymaganiach właścicieli nieruchomości, którzy zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Ponadto należy usuwać sople i nawisy śnieżno-lodowe z dachów budynków i innych miejsc, stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Wójt Gminy Jejkowice
Marek Bąk

komunikat-odsniezanie.pdf (47.62 KB)

21 listopada 2017


Czytaj więcej o: Akcja Zima 2017/2018

Konkurs JEJKOWICKA CHOINKA

Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 12/2017

Zarządzenie nr W.0050.86.2017 z dnia 16.11.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektów uchwał:

1. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice 

16 listopada 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 12/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 10/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekty uchwał podatkowych na 2018 rok, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych a także w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionych projektów uchwał.

16 listopada 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 10/2017

Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 11/2017

Zarządzenie nr W.0050.85.2017 z dnia 14.11.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych oraz wskazania organu uprawnionego do wykonywania powyższych czynności

14 listopada 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 11/2017

ECHA REGIONU JEJKOWICE 31.10.2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 9/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

10 listopada 2017


Czytaj więcej o: Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 9/2017

Święto Niepodległości

Informacja dla rolników