Dofinansowanie usuwania azbestu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja Wójta Gminy Jejkowice dotycząca dotacji na realizację przedsięwzięć
dotyczących usuwania z budynków pokryć dachowych zawierających azbest.

Zgodnie z uchwałą nr V / 14 / 2011 Rady Gminy Jejkowice z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia Zasad dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Jejkowice gmina udziela dotacji na usuwanie z obiektów budowlanych materiałów zawierających azbest w zakresie składowania i utylizacji materiału na składowisku odpadów.

Osoba ubiegająca się o dotację składa wniosek do Wójta Gminy wraz z dokumentami określonymi     w uchwale. Wnioski o udzielenie dotacji w danym roku należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia. Dotacji udziela się w kwocie odpowiadającej 100% kosztów związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów jednak nie więcej niż 800,00 zł.

Szczegółowe informacje – pokój 29 (tel. (32)4302002 wew. 37).

Załączniki:

- Uchwała nr V/14/2011 Rady Gminy Jejkowice z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia Zasad dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Jejkowice.

- Wniosek na dotację