Infrastruktura techniczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Układ drogowy

Powiązania w ramach regionu zapewnia droga krajowa nr 49 o zasięgu Opole-Racibórz-Żory-Pszczyna.
Ponadto wszystkie drogi wewnętrzne gminy są utwardzone i posiadają nawierzchnię asfaltową.

27 lutego 2017


Czytaj więcej o: Układ drogowy

Zaopatrzenie w wodę

Woda dostarczana jest do wszystkich odbiorców bytowo-komunalnych bez ograniczeń poprzez sprawny system sieci rozdzielczych, gwarantując pewność dostawy wody.

27 lutego 2017


Czytaj więcej o: Zaopatrzenie w wodę

Kanalizacja

Gmina Jejkowice jest częściowo skanalizowana. Aby podłączyć się do kanalizacji należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzania ścieków do PWiK w Rybniku. Wszystkich informacji dot. realizacji podłączeń kanalizacyjnych udziela PWiK Rybnik ul. Pod Lasem 62.

27 lutego 2017


Telekomunikacja

Obsługę telekomunikacyjną zapewnia system telekomunikacyjny,
który tworzą koncentrator i sieci teletechniczne.
Sytuacja gminy w zakresie obsługi telekomunikacyjnej jest bardzo dobra i bez ograniczeń.

27 lutego 2017


Elektroenergetyka

Istnieje rozbudowany układ sieci elektroenergetycznych średniego
i niskiego napięcia zapewniający pełne zaopatrzenie w energię elektryczną

Tutaj sprawdzisz planowane wyłączenia i awarie elektroenergetyczne.

27 lutego 2017


Układ kolejowy

W północnej części gminy przebiega dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa relacji Rybnik-Racibórz.

27 lutego 2017