Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 4/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

17 marca 2017


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 4/2017

Zarządzenie nr W.0050.16.2017 z dnia 09.03.2017r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

9 marca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 4/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 3/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Jejkowice jest organem prowadzącym

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

17 marca 2017


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 3/2017

Zarządzenie nr W.0050.15.2017 z dnia 09.03.2017r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Jejkowice jest organem prowadzącym

9 marca 2017

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - 3/2017

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 2/2017

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice określającej kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Jejkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

17 marca 2017