Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 1/2019

Zarządzenie NR W.0050.14.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2019 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych  na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska    i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

Pliki do pobrania

15 lutego 2019

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 15/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

13 grudnia 2018

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice - 15/2018

Zarządzenie nr W.0050.112.2018 z dnia 5.12.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

5 grudnia 2018


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 14/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

26 listopada 2018

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 13/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2019 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 13/2018

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

23 listopada 2018

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 12/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych na 2019 rok dotyczących podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

23 listopada 2018

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych - 14/2018

Zarządzenie nr W.0050.104.2018 z dnia 19.11.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

Pliki do pobrania

19 listopada 2018

Artur Szweda


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2019 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 13/2018

Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych na 2019 rok dotyczących podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - 12/2018

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 11/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie  zmiany statutu Gminy Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

1 października 2018

Artur Szweda


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Jejkowice - 11/2018

Zarządzenie nr W.0050.85.2018 z dnia 20.09.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

21 września 2018

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 10/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie   zmiany w uchwale Rady Gminy Jejkowice Nr XXXVI/191/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

14 czerwca 2018