Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 4/2019

Zarządzenie Nr W.0050.22.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach

Pliki do pobrania

15 marca 2019

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 3/2019

Zarządzenie Nr W.0050.19.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jejkowice

Pliki do pobrania

7 marca 2019

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 2/2019

Zarządzenie Nr W.0050.18.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie ustalenia regulaminu określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Pliki do pobrania

7 marca 2019

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 1/2019

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2019 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych  na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska    i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

 

26 lutego 2019

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 1/2019

Zarządzenie NR W.0050.14.2019 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej w 2019 roku na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych  na terenie Gminy Jejkowice, udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Jejkowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska    i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

Pliki do pobrania

15 lutego 2019

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 15/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

13 grudnia 2018

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice - 15/2018

Zarządzenie nr W.0050.112.2018 z dnia 5.12.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

5 grudnia 2018


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 14/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

26 listopada 2018

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 13/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2019 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 13/2018

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

23 listopada 2018

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 12/2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych na 2019 rok dotyczących podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

23 listopada 2018

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych - 14/2018

Zarządzenie nr W.0050.104.2018 z dnia 19.11.2018r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

Pliki do pobrania

19 listopada 2018

Artur Szweda


Ogłoszenie Konsultacji Projektu Uchwały - w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Jejkowice w roku 2019 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - 13/2018