Konsultacje projektów uchwał

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 13/2022

22 września 2022 11:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

ZARZĄDZENIE NR W.0050.92.2022 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/200/2018 Rady Gminy Jejkowice z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jejkowice

Pliki do pobrania

22 września 2022

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 12/2022

Zarządzenie Nr W.0050.77.2022 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 04 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Pliki do pobrania

4 sierpnia 2022

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 11/2022

Zarządzenie Nr W.0050.76.2022 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 04 sierpnia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jejkowice w roku szkolnym 2022/2023

Pliki do pobrania

4 sierpnia 2022

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 10/2022

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2022

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

15 czerwca 2022

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 10/2022

ZARZĄDZENIE NR W.0050.66.2022 WÓJTA GMINY JEJKOWICE z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jejkowice na rok 2022

Pliki do pobrania

8 czerwca 2022

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 9/2022

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

28 kwietnia 2022

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 9/2022

Zarządzenie Nr W.0050.48.2022 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 20 kwietnia 2022 roku. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach

Pliki do pobrania

20 kwietnia 2022

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 8/2022

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

4 kwietnia 2022

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 7/2022

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

4 kwietnia 2022

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 8/2022

Zarządzenie Nr W.0050.40.2022 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Jejkowice

Pliki do pobrania

28 marca 2022

Artur Szweda


Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały 7/2022

Zarządzenie Nr W.0050.39.2022 Wójta Gminy Jejkowice z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jejkowice w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pliki do pobrania

28 marca 2022

Artur Szweda


Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 6/2022

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały  w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Jejkowice

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

28 marca 2022

Artur Szweda