Przetargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Jejkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice w 2018r.

11 stycznia 2018


Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jejkowice

20 listopada 2017

Artur Szweda


Termomodernizacja budynku komunalnego w Jejkowicach przy ul. Głównej 38

9 sierpnia 2017

Artur Szweda


Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach

13 czerwca 2017

Artur Szweda


Remont kapliczki pw. św. Jana Nepomucena w Jejkowicach

14 kwietnia 2017

Artur Szweda


Remont dróg gminnych w Gminie Jejkowice

30 marca 2017

Artur Szweda


Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Jejkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice w 2017r.

15 lutego 2017


Wykonanie termomodernizacji Obiektu Sportowo – Kulturalnego przy ul. Poprzecznej 3a w Gminie Jejkowice

24 października 2016


I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ 004, nr rej. SRB J705, będącego własnością Gminy Jejkowice

21 października 2016


Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jejkowicach w ramach zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczeg

26 lipca 2016


Zakup i dostawa oleju opałowego dla Gminy Jejkowice w roku 2016

28 stycznia 2016


Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jejkowice

11 grudnia 2015