Przetargi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Remont kapliczki pw. św. Jana Nepomucena w Jejkowicach

14 kwietnia 2017

Artur Szweda


Remont dróg gminnych w Gminie Jejkowice

30 marca 2017

Artur Szweda


Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Gminy Jejkowice i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice w 2017r.

15 lutego 2017


Wykonanie termomodernizacji Obiektu Sportowo – Kulturalnego przy ul. Poprzecznej 3a w Gminie Jejkowice

24 października 2016


I pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ 004, nr rej. SRB J705, będącego własnością Gminy Jejkowice

21 października 2016


Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jejkowicach w ramach zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczeg

26 lipca 2016


Zakup i dostawa oleju opałowego dla Gminy Jejkowice w roku 2016

28 stycznia 2016


Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Jejkowice

11 grudnia 2015


Obsługa bankowa budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych

11 grudnia 2015


Remont dróg gminnych na terenie Gminy Jejkowice

23 października 2015


Zakup, dostawa, montaż wyposażenia:

26 maja 2015


Zakup i dostawa oleju opałowego dla: - Gminy Jejkowice (w tym bud. Urzędu Gminy Jejkowice, Obiektu sportowo - kulturalnego w Jejkowicach) - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza - Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach - Przedszkola w Jejkowicach w roku 2

16 lutego 2015