Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zmarł Arnold Bąk

Zgłoszenia kandydatów do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej

Przedłużenie terminu na wypełnienie ankiety

Informujemy, że termin na wypełnienie ankiety dot. Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność został przedłużony do dnia 16 czerwca 2019 r. Wypełnienie ankiety zajmuje niespełna 5 minut.

Ankieta --> 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRQfi-R_cAy2c93XzXv-cOWOtUSsviOtx0pQ8NWPVIOsz2dg/viewform

Celem badania jest ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru naszej LGD, a uzyskane wyniki będę podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępniane jedynie w postaci zbiorczej i wykorzystywane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD Stowarzyszenia LYSKOR oraz wdrażania LSR.

13 czerwca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Przedłużenie terminu na wypełnienie ankiety

Dbaj o rowy melioracyjne - obowiązek każdego właściciela gruntu

Wójt Gminy Jejkowice apeluje do wszystkich właścicieli, użytkowników posiadających grunty na terenie Gminy Jejkowice  o podjęcie działań
i czynności, w celu doprowadzenia do właściwego stanu przepustów i rowów   melioracyjnych (czyszczenie) zlokalizowanych na własnych nieruchomościach.

Brak stałej, systematycznej konserwacji (czyszczenie) rowów melioracyjnych oraz przepustów prowadzi przy obfitych opadach deszczu do lokalnych podtopień.

Przypominam, że zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.  Prawo wodne utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych (m.in. rowów wraz z budowlami – tj. mostki, przepusty, zastawki, drenowania,   należy do zainteresowanych właścicieli nieruchomości albo do spółki wodnej.

Na terenie naszej Gminy nie działa spółka wodna, dlatego obowiązek ten spada na właścicieli gruntu.

W przypadku nie wykonywania przez właściciela nieruchomości obowiązku utrzymania urządzeń melioracyjnych właściwy organ Wód Polskich w drodze decyzji określi szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania – art. 206 Prawa Wodnego.

11 czerwca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Dbaj o rowy melioracyjne - obowiązek każdego właściciela gruntu

17.06.2019 - Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Jejkowice zwołuje na dzień 17 czerwca 2019r.
o godz. 
16.00 SESJĘ RADY GMINY. Sesja odbędzie się w salce narad Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad Sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacje przewodniczących poszczególnych komisji z odbytych posiedzeń w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jejkowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie apelu o podjęcie przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jejkowice na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2019 i lata następne.
 12. Ustalenie terminu kolejnej Sesji.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Sesji.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia Z pracy zawodowej – art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.2018r. Poz. 994/

Pliki do pobrania

11 czerwca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: 17.06.2019 - Sesja Rady Gminy

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje - aktualne badania ankietowe

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie LYSKOR.

Celem badania jest ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru naszej LGD, a uzyskane wyniki będę podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępniane jedynie w postaci zbiorczej i wykorzystywane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD Stowarzyszenia LYSKOR oraz wdrażania LSR.

Ankietę będzie można wypełniać do 12 czerwca br. Wypełnienie ankiety zajmuje niespełna 5 minut.
Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

Ankieta –> 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRQfi-R_cAy2c93XzXv-cOWOtUSsviOtx0pQ8NWPVIOsz2dg/viewform

10 czerwca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca 2019

Logo LYSKOR

W dniu 02 czerwca 2019r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jejkowicach odbył się koncert z okazji Dnia Matki i Ojca. Koncert w wykonaniu aktora i piosenkarza rodem ze Śląska – Krzysztofa Respondka zgromadził prawdziwe tłumy. Wydarzenie to zostało zrealizowane w ramach projektu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” pn. „Aktywne Jejkowianki- strzec tradycji, lecz nie ograniczać się tradycją.”

koncert z okazji Dnia Matki i Ojca

 

 

5 czerwca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca 2019

Rodzinny Rajd Rowerowy 2019

Logotypy LYSKOR

W dniu 01 czerwca 2019r. odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy czyli Dzień Bez Samochodu zrealizowany w ramach projektu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” pn „Eko-Jejkowice - nauczmy się kochać przyrodę”. Dopisała zarówno pogoda jak i uczestnicy rajdu, którzy wystartowali punktualnie o godz. 10.00 z ul. Leśnej. Na mecie czekała na wszystkich woda mineralna i posiłek w postaci grilla, a także rywalizacja sportowa i intelektualna. Zwycięzcami rodzinnego quizu ekologicznego była rodzina Konieczny, drugie miejsce zajęła rodzina Sobocik, a trzecie miejsce rodzina Rusińskich. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali latarki led z logotypami projektu.

Latarki LYSKOR

 

4 czerwca 2019

Artur Szweda


Czytaj więcej o: Rodzinny Rajd Rowerowy 2019

Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca – Koncert Krzysztofa Respondka

Rodzinny Rajd Rowerowy

..i już po XII Jejkowickim Marszobiegu

W niedziele 19 maja w niecodziennych okolicznościach majowej aury odbył się XII Jejkowicki Marszobieg.

Zapisy rozpoczęły się od 14.30, kiedy na niebie królowało słońce, by niewiele przed startem ustąpić miejsca całkiem ładnej burzy…

Mimo to na linii startu, po wspólnej rozgrzewce na hali sportowej, stanęło równo 100 uczestników. Start odbył się z małym poślizgiem czasowym, za to zawodnicy wiedzieli że już nie zmokną.

Na mecie na wszystkich w tym roku czekał medal okolicznościowy, woda.. w butelce (która jakoś nie miała zbyt wielu entuzjastów)..;)

Najszybciej na mecie pojawił się Paweł Hajduk z Rudy Kozielskiej, za nim był Andrzej Piecha z Rybnika, a na trzecim miejscu przekroczył linię mety Mateusz Papierok.

Wśród kobiet najszybciej pokonała dystans Kinga Groborz absolwentka naszego Gimnazjum w Jejkowicach, na drugim miejscu uplasowała się Barbara Rataj, a na trzecim Joanna Kasperzec.

Wszyscy uczestnicy rywalizowali ze sobą jak co roku w 6 kategoriach.

W naszej jejkowickiej imprezie wzięli udział mieszkańcy aż 12 miejsowości..

Wśród wszystkich uczestników rozlosowano jak co roku ciekawe nagrody. Dla nikogo w tym roku nagrody nie zabrakło.

Sponsorami nagród naszego tegorocznego XII Jejkowickiego Marszobiegu byli: Gmina Jejkowice, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Best Fit Rybnik, Starostwo Powiatowe, Mosir Rybnik- Bushido, Rada Rodziców ZSP Jejkowice, Automechanika Zysek, Foto Szymura, Mydełka Naturalne, Piekarnia Drazik, Ogrody Knesz, Hensbud, Pan Tadeusz Luszczymak, Pani Irena Krypczyk, Tomasz Zielonka, Weronika Jonderko

28 maja 2019


Czytaj więcej o: ..i już po XII Jejkowickim Marszobiegu