Składanie wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2023

Nowy wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego obowiązuje od 1 stycznia 2023r.

Procedura dystrybucji paliwa stałego na terenie Gminy Jejkowice oraz koszt zakupu węgla pozostają bez zmian.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego można składać do dnia 16 stycznia 2023r. w sekretariacie Urzędu Gminy Jejkowice.

Wnioski składane po terminie 16 stycznia 2023r. będą wpisywane na listę rezerwową.
Ewentualna możliwość uwzględnienia wniosku po weryfikacji z listy rezerwowej do zakupu preferencyjnego paliwa stałego, uzależniona będzie od dostępności paliwa stałego odpowiedniego sortymentu.

W przypadku dużej ilości wniosków decydować będzie kolejność złożenia wniosku. 

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia
1 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego
w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

1) do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;
2) od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg.

W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu na 2022r., powiększa limit na rok 2023.

 

Autor: Artur Szweda