INFORMACJA o dofinansowaniu w 2018r. do wymiany starych kotłów na ekologiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 kwietnia 2018

Informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2018 r.  Rada Gminy Jejkowice przyjęła Uchwałę nr XXXVI/191/2018 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na wymianę nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych na nowoczesne i proekologiczne w budynkach mieszkalnych ze środków budżetu Gminy Jejkowice.

Zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowej na wymianę starych pieców przyjętego ww. uchwałą dotacja udzielana jest na wymianę starego pieca i zastąpienie go:

1) kotłem opalanym paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, który spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy  PN-EN303-5:2012*

2) kotłem opalanym biomasą,który spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy  PN-EN303-5:2012*

3) ogrzewaniem elektrycznym

4) kotłem gazowym LPG

5) pompą ciepła, jeśli będzie to jedyne źródło ciepła w budynku.

Wnioski o dotację należy składać w Urzędzie Gminy w sekretariacie w dniach od 9 maja do 16 maja br. włącznie. O kolejności przyznania dotacji decyduje wynik jawnego losowania osób, które złożą wniosek o dotację w w/w terminie.

Termin jawnego losowania, w którym mogą brać udział wszyscy wnioskodawcy zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania dostępne są w  Regulaminie 

Autor: Artur Szweda