Komunikaty - stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 marca 2023

POZIOM II

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 - 25.04.2023 r. - 2023-04-26

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW O JAKOŚCI POWIETRZA:

POZIOM II

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 - 25.04.2023 r. - 2023-04-26

POZIOM II

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. - 2023-03-28

POZIOM II

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 03.03.2023 - 2023-03-03

POZIOM II

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za dzień 02.03.2023 r. - 2023-03-03

POZIOM II

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za dzień 01.03.2023 r. - 2023-03-02

POZIOM II

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 02.03.2023 - 2023-03-02

POZIOM II

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 02.03.2023 - 2023-03-02

POZIOM II

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01-02.03.2023 - 2023-03-01

POZIOM II

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μgm3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2023-02-27

POZIOM II

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu inf. dla pyłu zawieszonego PM10 - 2023-02-13

POZIOM II

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 09.02.2023 r. aktualizacja - 2023-02-09

POZIOM II

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 07.02.2023 r. - 2023-02-08

POZIOM II

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 07.02.2023 r. - 2023-02-08

POZIOM II

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 08-09.02.2023 r. - 2023-02-08

POZIOM II

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2023-02-07

POZIOM II

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2023-02-07

 POZIOM II

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu inf. dla pyłu zawieszonego PM10 - 2023-02-06

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-12-27

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (w dniu 19.12.2022 r.) - 2022-12-20

19.12.2022 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia dla PM10 - POZIOM II - 2022-12-19

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-12-17

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16.12.2022 r. - 2022-12-17

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 17-18.12.2022 - 2022-12-16

Przekroczenie poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2022-12-15

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2022-12-15

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-12-14

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-12-13

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-12-06

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-12-06

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (pow. żywiecki) w dniu 04.12.2022 r. - 2022-12-05

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-12-05

Odwołanie powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia dla PM10 - POZIOM II (pow. cieszyński i raciborski, żywiecki) - 2022-12-05

UWAGA! Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia dla PM10 - POZIOM II (pow. cieszyński i raciborski, żywiecki) - 2022-12-04

UWAGA SMOG! Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia dla PM10 - POZIOM III (pow. żywiecki) - 2022-12-04

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-11-30

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-11-30

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-11-29

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-11-25

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. - 2022-11-25

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 23.11.2022 - 2022-11-23

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego w powietrzu - 2022-11-21

20.11.2022 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia dla PM10 - POZIOM III - 2022-11-20

20.11.2022 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia dla PM10 - POZIOM II - 2022-11-20

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16.11.2022 - 2022-11-16

14.11.2022 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-11-15

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 14.11.2022 - 2022-11-14

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2022-11-13

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-10-25

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2.5 w powietrzu - 2022-09-26

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ngm3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 - 2022-04-25

Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μgm3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w Pszczynie - 2022-04-25

Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μgm3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla Żor - 2022-04-25

Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla Żywca - 2022-03-28

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-26

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-25

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-24

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-23

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-22

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-19

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-17

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 14.03.2022 r. - 2022-03-14

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu za dzień 13.03.2022 r. - 2022-03-14

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 13.03.2022 r. - 2022-03-13

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 09.03.2022 r. - 2022-03-09

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-04

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-03-04

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 03.03.2022 r. - 2022-03-03

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 02.03.2022 r. - 2022-03-02

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego(ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-02-25

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-02-15

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla PM10 w powietrzu - 2022-01-25

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.01.2022 - 2022-01-24

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.01.2022 - 2022-01-24

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2022-01-23

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2022-01-16

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2022-01-12

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2022-01-10

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3 ) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022-01-09

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-29

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2021-12-29

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-29

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. POZIOM III - ALARM SMOGOWY - 2021-12-28

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. POZIOM II - 2021-12-28

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (POZIOM III ALARM SMOGOWY ) - 2021-12-27

27-28.12.2021 r. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (POZIOM 2) - 2021-12-27

 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-27

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-27

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-26

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-23

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-23

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-22

Przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. - 2021-12-16

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-16

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-15

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-15

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-15

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-13

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-13

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego (150 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - pow. pszczyński i bielski - 2021-12-12

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - pow. żywiecki, zawierciański, myszkowski - 2021-12-12

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-11

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – AKTUALIZACJA dot. dnia 11.12.2021 r - 2021-12-11

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - pow. żywiecki - 2021-12-10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-09

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-12-08

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-11-25

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-11-25

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021-11-14

Autor: Artur Szweda