Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 7/2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2018

Wójt Gminy Jejkowice przedstawił do konsultacji projekt uchwały w sprawie ustalenia dla terenu gminy Jejkowice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

W okresie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionego projektu uchwały.

Autor: Artur Szweda