INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU 2013

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lutego 2014

ROK

2012

2013

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

 

 

 

21,04

 

 

 

41,2

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

100

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

[%]

 

 

 

 

0

 

 

 

 

0