Nabór na rachmistrzów spisowych przedłużony

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 lutego 2021

W związku z tym, że w większości gmin kandydaci na rachmistrzów w NSP2021 zgłosili się w niewystarczającej liczbie Dyrektor Centralnego Biura Spisowego w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym podjęli decyzję o przedłużeniu do 16 lutego 2021r. naboru na rachmistrzów spisowych na terenie całego kraju.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

- mieć ukończone 18 lat,

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza zobligowany będzie do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną i będą zakończone egzaminem.

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu tj uzyskają co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych.

Pliki do pobrania

Autor: Artur Szweda